Współpraca

     
      W zależności od oczekiwań i stopnia zaawansowania treningowego zróżnicowany jest poziom “wymagań", jakie zostaną postawione przed Tobą już na początku. Im więcej danych dotyczących Twojej aktualnej formy, tym bardziej dokładnie można przewidzieć i zaplanować działania na przyszłość. Dane biometryczne, czy wyniki testów wydolności, spirometrii pozwalają już na początku zweryfikować Twój potencjał i wyznaczyć strefy wysiłku. O wszystkich szczegółach odnośnie wymaganych parametrów informuję i wszelkich informacji zwrotnych udzielam zainteresowanym mailowo. Zapewniam jednocześnie dyskrecję i gwarancję poufności wszelkich przekazanych mi informacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz